برنامه مسابقات

باسمه تعالی

برنامه مسابقات مرحله اول (غیر حضوری)

تاریخ

عنوان برنامه ساعت مکان

توضیحات

از

تا

۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۱/۲۴ ثبت نام اعضاء تیم ۷:۳۰ لغایت ۲۴ سایت مسابقات

هر تیم می بایست مشخصات ۲ نفر را درسایت مسابقات وارد نماید

۹۸/۱۰/۲۱ ۹۸/۱۱/۲۴ بارگذاری پروژه مطابق با شرح فنی مسابقات ۷:۳۰  لغایت ۲۴ سایت مسابقات

نام تیم در آن قید شود

۹۸/۱۱/۲۶ ۹۸/۱۱/۳۰ داوری مسابقات توسط کارشناسان خبره دانشگاه ۷:۳۰  لغایت ۲۴ دبیرخانه مسابقات

۹۸/۱۲/۰۳ ۹۸/۱۲/۰۳ اعلام نتایج ۱۰ صبح سایت مسابقه

 

 

برنامه مسابقات مرحله دوم (حضوری)

تاریخ

عنوان برنامه ساعت مکان توضیحات
از تا
۹۸/۱۲/۰۵ ۹۸/۱۲/۰۵ اعلام به ۱۵ تیم برتر جهت شرکت در مرحله حضوری مسابقات ۷:۳۰  لغایت ۲۴ سایت مسابقات

از طریق پیامک و تلفنی اطلاع رسانی خواهد شد.

۹۸/۱۲/۱۰

۹۸/۱۲/۱۰ دعوت از پذیرفته شدگان ۱۵ تیم مرحله اول جهت مسابقات حضوری ۷:۳۰لغایت ۱۴:۳۰ سایت مسابقات

۹۸/۱۲/۱۳

۹۸/۱۲/۱۳ حضور رقابت کنندگان ۱۵ تیم برتر متعاقبا اعلام می گردد متعاقبا اعلام می گردد

۹۸/۱۲/۱۴ ۹۸/۱۲/۱۴ افتتاحیه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد

متعاقبا اعلام می گردد

۹۸/۱۲/۱۵ ۹۸/۱۲/۱۵ اختتامیه مسابقات متعاقبا اعلام می گردد

متعاقبا اعلام می گردد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *